Banedanmarks arbejde på Kystbanen følger planen

Vi er nu halvvejs med sommerens gennemgribende fornyelse af Kystbanen, og alt skrider frem efter planen. Med tre uger tilbage af arbejdet er vi fortrøstningsfulde omkring, at spærringen hæves til tiden, så togene kan køre igen den 13. august. I den første uge efter spærringen vil myldretidstogene dog være aflyst, da man enkelte steder på strækningen mellem Hellerup og Helsingør er nødt til at køre langsommere end normalt i den første uge efter spærringen. 

"Jeg er meget tilfreds med, at arbejdet er gået som planlagt. Det er utrolig vigtigt for alle i Banedanmark, at vores arbejde er af høj kvalitet, og at vi bliver færdige til tiden. Vi er meget opmærksomme på, at vi skal arbejde intensivt og målrettet, så passagerne igen kan køre med tog den 13. august," siger projektleder Andreas Christoffer Lund.

Vi har været i gang i tre uger, og der er blevet arbejdet på højtryk og i døgndrift flere steder på strækningen Nogle af de mest omfattende arbejder udføres på stationerne Klampenborg, Skodsborg og Rungsted.
 
"Når jeg eller mine byggeledere er rundt på de forskellige byggepladser, så er det dejligt, at vi med vores egne øjne kan se en stor forandring af stationerne. På Klampenborg, Skodsborg og Rungsted har vi fjernet de eksisterende spor og er i gang med at indbygge nye sporkasser, spor og sporskifter. Vi glæder os meget til at passagerne får lov til at køre på de nye skinner." siger Andreas Christoffer Lund.
 
Sommerens fornyelse af Kystbanen indebærer også renovering eller udskiftning af i alt ti jernbanebroer. De fleste af broerne skal have udskiftet isoleringen under sporet. Banedanmark har allerede revet to broer ned og udskiftet dem med nye.
 

Myldretidstog aflyst i den første uge efter spærringen

Når der er blevet lagt nyt spor, skal vi leve op nogle sikkerhedskrav. Sporet skal "sætte sig" inden man kan køre med høj hastighed. Konkret sker det ved, at skinnerne bliver udsat for et tryk. I langt de fleste tilfælde bruger vi en såkaldt dynamisk stabiliseringsmaskine, som udøver et tryk på skinnerne, tilsvarende en pladevibrator når man lægger en terrasse.

Men mellem Helsingør og Hellerup er der 11 bærende brokonstruktioner, hvor maskinen ikke kan bruges. Her vil man leve op til sikkerhedskravene ved at lade passagertog gennemkøre strækningen med max 80 km/t indtil sporet har stabiliseret sig via de mange togpassager.
 
"Problemet er typisk ved gamle jernbanebroer, hvor maskinen ikke kan køre over. Broerne kan ikke tåle det store pres, maskinen laver. Derfor må vi i den første uge køre langsommere henover disse få steder, og det betyder, at der ikke kan køre så mange tog som normalt," siger Andreas Christoffer Lund.
 
Det betyder, at DSB i myldretiderne mandag-fredag den 13. - 17. august kører seks i stedet for ni tog i timen til og fra Kystbanens største stationer. Når togene skal køre langsommere, er der ikke plads til at køre ligeså mange tog som normalt. Til gengæld sørger DSB for, at de tog der kører, så vidt muligt har flere vogne tilkoblet end normalt. Med udtyndingen i trafikken vurderer Banedanmark og DSB desuden, at de øvrige tog kan indhente den tabte tid forårsaget af hastighedsnedsættelsen.
 
Det er en løsning som Banedanmark og DSB er blevet enige om. Baseret på erfaringerne fra sidste år, er det også en hensigtsmæssig løsning for passagererne. Efter afslutningen af sporarbejdet i 2017, kørte man med fuld drift fra den første dag. Det gav nogle forsinkelser og aflysninger. Ved at have færre afgange ved opstarten, kan det hjælpe til at undgå de samme problemer.
 
Pendlertalsmand Michael Randropp noterer udmeldingen fra Banedanmark med tilfredshed.
 
"Jeg er glad for, at arbejdet skrider fremad, som det skal. Jeg vil jo rigtig gerne tilbage i toget, og det ved jeg, at mange ser frem til. Selvom det er ærgerligt, at der ikke kan køre myldretidstog, som vi er vant til, så er jeg glad for, at det trods alt bliver meldt ud i tide, så os pendlere kan forholde sig til det og planlægge derefter," siger Michael Randropp.