Tidsplan

Tidsplan for arbejdet med lufthavnsbanen

2017

Forundersøgelser

2018

Detailprojektering og ekspropriationer 

2019-2020

Banen anlægges