Tunnel syd for Favrholm Station

Når Favrholm Station bliver etableret, bliver den nuværende forbindelsesvej under banen lukket for golfspillerne. Derfor skal der etableres en ny stitunnel under sporene, som forbindelse mellem øst- og vestsiden af Hillerød Golfklubs golfbane. Den nye tunnel skal fremadrettet primært anvendes af gående, golfkøretøjer samt græsslåmaskiner.

Arbejderne i udførelsesfasen består i hovedtræk af:

  • etablering af kabelbroer for sikring af eksisterende kabler i kabelrender
  • udgravning til stitunnellen under banen i terræn
  • fjernelse af sporkassen
  • levering og montering af stitunnelen i præfabrikerede betonelementer, inkl. fløjvægge og rækværker
  • afvandingssystem
  • fugtisolerings- og belægningsarbejder
  • efterfølgende reetablering af ballast og spor

Forberedelsen til kørestrøm
Når banen er spærret for togtrafik i forbindelse med arbejdet på den kommende tunnel, udføres samtidigt prøvegravninger for kørestrømsfundamenter nord for tunnelen. Der skal i alt udføres 14 prøvegravninger - 12 prøvegravninger ved fremtidige køreledningsmaster og to ved tilhørende bardunfundamenter. Prøvegravningerne udføres for at registrere og flytte eventuelle kabler og ledninger, der kan være i vejen for de kommende nye mastefundamenter, som bliver etableret senere i forbindelse med opbygning af stationsentreprisen.

Placering af den nye tunnel
Sydvest for jernbanen er der bar mark, hvor Hillerød golfklub skal etablere et antal nye huller og en ny driving range. Nordøst for den nye tunnel ligger Hillerød Golfklubs nuværende driving range med tilhørende læskur (overdækning), belægningssten, enkelte træer/buske mv. En del af driving rangen, overdækning mv. skal inddrages til midlertidigt arbejdspladsområde nordøst for jernbanen i forbindelse med etablering af tunnelen. De primære midlertidige arbejdspladsarealer og adgangsveje skal etableres sydvest for jernbanen under hensyntagen til etableringen af de nye dele af golfbanen.

Placering af kommende tunnel syd for Favrholm Station

Byggepladsen
I forbindelse med etablering af den nye tunnel vil den primære byggepladstrafik foregå sydvest for banen. Nordøst for banen etableres en adgang til banen via Spættevej, som primært forventes brugt i og omkring påsken 2021. Jordtransport vil foregå via adgangsvejen sydvest for banen. For at udføre arbejdet anvender Banedanmarks entreprenør gravemaskiner, lastbiler til jord- og maskintransport, en kran til at løfte tunnelelementer samt andre mindre maskiner.

Arbejdspladsareal og placering af tunnelen

Skitse over byggeplads syd for Favrholm Station