Sporarbejder i Vigerslev

Banedanmark er i fuld gang med at bygge en niveaufri udfletning over Den nye bane København-Ringsted i Vigerslev. I den forbindelse begynder vi at udføre sporarbejder på Øresundsbanen i området ved Vigerslev Allé Station. Vi udfører det meste af arbejdet i løbet af foråret 2018.

I forbindelse med byggeriet af den niveaufri udfletning skal vi lægge nye spor og sporskifter samt justere eksisterende spor i området fra Vigerslevvej til Ny Ellebjerg Station.

Hvornår arbejder vi?

Da vi udfører arbejder på en jernbane i drift, Øresundsbanen, vil vi primært arbejde under sporspærringer, som normalt ligger om nætterne og i enkelte weekender. Der er sporspærringer i de fleste nætter frem til og med påsken, hvor vi har mulighed for at lægge arbejderne.

Hvad kan jeg forvente?

Du vil som nabo opleve støj, når vi skærer eller sliber skinner og læsser skærver. Du vil også opleve motorstøj fra skinnekørende køretøjer i området.


I forbindelse med sporarbejdet læsser vi skærver godsområderne i Vigerslev (ved Vigerslevvej og Gammel Køge Landevej), hvilket giver kortvarige støjgener. Det sker i weekenderne:

• 10.-13. februar

• 24.-26. februar  

I godsområderne vil vi også få leverancer af materialer, eksempelvis skinner, sveller og sporskifter. Vi aflæsser skærverne ude i sporet i det markerede område på kortet. 

Vi beklager de gener, arbejdet vil have for dig, og håber på din forståelse i perioden, vi arbejder. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne. 

Seneste nyt om Den nye bane

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med seneste nyt om anlægsarbejdet. Her kan du også tilmelde dig vores naboinformationsservice, så du får nyheder direkte på mail. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kobenhavn-ringsted@bane.dk eller på tlf.: 82 34 05 01.