Sporspærring 2019

Sporarbejde og togbusser på Ringsted-Femern Banen

Søndag aften den 24. marts blev togtrafikken erstattet med togbusser i en længere periode mellem Ringsted – Næstved – Nykøbing F.

Det var startsignalet til en periode med intensivt sporarbejde på strækningen i forbindelse med den kommende Femern Bælt forbindelse.

For dig som nabo til banen betyder det:

 • Øget støj og høj aktivitet på og ved jernbanen
 • Tung trafik og store maskiner ved vores depot- og byggepladser og på tilkørselsveje
 • Omkørsel på vejene, når vi river broer ned og bygger nye op, så der bliver plads til det nye kørestrømsanlæg.

Vores entreprenører arbejder på højtryk og skal:

 • Lægge nye skinner, skærver og betonsveller på store dele af strækningen
 • Ombygge 14 broer og en række faunapassager
 • Forny Vordingborg Station og Lundby Station med nye perroner, nyt trappetårn og gangbro
 • Opsætte støjskærme og beton-fundamenter til elektrificering
 • Stabilisere blød jordbund med 1400 betonpæle ved Ring og Remkolde

Natarbejde i perioder
I udgangspunktet arbejder vi i dagtimerne, men der vil i perioder være både nat- og weekendarbejde. Vi beklager eventuelle gener i den forbindelse, men det er nødvendigt for at blive færdig inden for sporspærringen.


Togbusser erstatter tog under sporarbejdet i perioder

 • Ringsted – Næstved spærres 24. marts om aftenen – 23. april
 • Næstved – Orehoved spærres 29. marts om aftenen til – 2. september
 • Orehoved – Nykøbing F spærres 29. marts om aften – 29. september