Grøftevej Sorø

I forbindelse med at vi skal forny sporene mellem Ringsted og Korsør, etablerer vi en arbejds- og depotplads ved Grøftevej i Sorø.  

Vi benytter blandt andet arbejdspladsen til materialer og arbejdskøretøjer, maskiner og materiel, der i perioder benyttes på jernbanen døgnet rundt. 

På arbejdspladsen opstiller vi containere til opbevaring af værktøj og materialer samt mandskabsskure med toiletfaciliteter til dem, der arbejder på pladsen.  
Vi benytter desuden pladsen til omlæsning af blandt andet sand, grus, jord og skærver. 

Tidsplan

Etablering af arbejds- og depotplads: Forventet februar 2019
Afvikling af arbejds- og depotplads: Forventet august 2019 

Undskyld vi støjer

Vi gør vores bedste for at tage hensyn til dig som nabo til arbejdet. Desværre kan det ikke undgås, at der vil være perioder med støj og en del tung trafik i området også i nattetimerne.

Vi beklager de gener, arbejdet medfører.