Sporfornyelsen Ringsted-Korsør

Sporene mellem Ringsted og Korsør er ved at være nedslidte og trænger flere steder til en større renovering. Strækningen er en af de mest trafikerede på fjernbanen, og hvis vi ikke bygger sporet om nu, vil det betyde flere hastighedsnedsættelser og store problemer med at holde køreplanen i fremtiden.

Sporenes dårlige stand betyder, at togtrafikken i øjeblikket afvikles med nedsat hastighed på dele af strækningen. 

Derfor udfører vi en større renovering af sporene mellem Ringsted og Korsør. For at genere togtrafikken mindst muligt har vi opdelt arbejdet i følgende to etaper:

Første etape (2019-2020):

I 2019 arbejder vi i perioden fra den 23. marts til og med den 5. juli. Dog påvirker vores arbejde kun trafikken fra 24. marts til den 12. juni. 

Læs mere om trafikken på dsb.dk/Ringsted og tjek altid Rejseplanen.dk, før du starter din rejse.

I år renoverer vi sporene udvalgte steder på strækningen. Vi udskifter skinnerne de steder på strækningen, hvor de er mest nedslidte for at undgå hastighedsnedsættelser og forstyrrelser af togdriften. I 2020 foretager vi en gennemgribende fornyelse af Slagelse Station (nærmere info om arbejdet kommer i 2020).

Anden etape (2022-2024):

I årene 2022-2024 vender vi tilbage og udfører anden og sidste etape af sporfornyelsen på banestrækningen mellem Ringsted og Korsør. Vi vil planlægge arbejdet, så passagerne generes mindst muligt.

 

Togtrafikken påvirkes, mens vi arbejder

Vi udfører flere sporprojekter på Sjælland sideløbende med sporarbejdet mellem Ringsted og Korsør. Sporarbejderne gør, at vi langt fra har samme kapacitet som normalt.

Læs mere om konsekvenserne for togtrafikken

 

Når arbejdet er afsluttet, forventer vi en mere stabil drift, hvor hastigheden igen kan sættes op på strækningen. 

Som passager kan du forvente, at der opstår færre fejl i sporet som eksempelvis skinnebrud og færre fejl i sporskifterne - også i vinterperioden.

Vidste du, at...

Banedanmark er landets største bygherre og rygraden i den kollektive trafik. Vi arbejder overalt i landet 365 dage om året for at binde Danmark bedre sammen. For at opfylde dine transportbehov – også i fremtiden, bygger vi en ny og bedre jernbane, mens vi kører på den gamle. 

 

 

Banen sover aldrig