Sporfornyelsen Ringsted-Korsør

Sporene mellem Ringsted og Korsør er nedslidte og trænger flere steder til en større renovering. Strækningen er en af de mest trafikerede på fjernbanen, og hvis vi ikke bygger sporet om nu, vil det betyde flere hastighedsnedsættelser og store problemer med at holde køreplanen i fremtiden.

Derfor udfører vi en større renovering af sporene mellem Ringsted og Korsør. For at genere togtrafikken mindst muligt har vi opdelt arbejdet i følgende to etaper:

Første etape (2019-2020):

I 2019 udførte vi en omfattende sporrenovering mellem Ringsted og Korsør. Arbejdet gik ud på at renovere sporene udvalgte steder på strækningen.

I 2020 er vores arbejde koncentreret omkring Slagelse, hvor vi udfører en gennemgribende fornyelse af Slagelse Station. I 2020:

lægger vi 5 km nye skinner og ca. 7000 nye sveller
      fornyer vi 7 km. sporkasse og renser ballast (få mere at vide her).
•      fornyer vi perron 2 og 3 
•      lægger vi nyt drænsystem på hele stationen 
•      fjerner vi 23 sporskifter og fornyer 8  
fjerner vi 1000 meter køreledningsanlæg 
opsætter vi 1500 meter nyt køreledningssystem 
flytter vi alle signaler på nær 3 stk. 
forlænger vi spor 1 og 4  ca. 350 meter sænker vi forsyningsledning ved SK Forsyning 
•      opsætter vi 140 meter spunsvæg ved spor 4 •      lægger vi to nye sidespor (B-spor)
•      fjerner vi gammelt standeranlæg 
•      arbejder vi med afledte kørelednings- og sikringsarbejder 

 

Anden etape (2022-2024):

I årene 2022-2024 vender vi tilbage og udfører anden og sidste etape af sporfornyelsen på banestrækningen mellem Ringsted og Korsør. Vi vil planlægge arbejdet, så passagerne generes mindst muligt.

 

Togtrafikken påvirkes, mens vi arbejder

Vi udfører flere sporprojekter på Sjælland sideløbende med sporarbejdet mellem Ringsted og Korsør. Sporarbejderne gør, at vi langt fra har samme kapacitet som normalt.

Tjek Rejseplanen

Vi anbefaler, at du tjekker Rejseplanen, før du planlægger din rejse.

 

Når arbejdet er afsluttet, forventer vi en mere stabil drift, hvor hastigheden igen kan sættes op på strækningen. 

Som passager kan du forvente, at der opstår færre fejl i sporet som eksempelvis skinnebrud og færre fejl i sporskifterne - også i vinterperioden.

Vidste du, at...

Banedanmark er landets største bygherre og rygraden i den kollektive trafik. Vi arbejder overalt i landet 365 dage om året for at binde Danmark bedre sammen. For at opfylde dine transportbehov – også i fremtiden, bygger vi en ny og bedre jernbane, mens vi kører på den gamle. 

 

 

Banen sover aldrig