De første strækninger - her arbejder vi

Det nye signalsystem skal testes grundigt på en afgrænset jernbanestrækning inden det udrulles på resten af jernbanenettet. Banedanmark er i fuld gang med at rulle det nye signalsystem ud på de to første strækninger: Roskilde-Køge i Østdanmark og Frederikshavn-Lindholm i Vestdanmark. 

De første strækninger kaldes "Early Deployment" og er et centralt element i udrulningen af det nye system. 

Strækningen i Vestdanmark er valgt som den første strækning på grund af signalanlæggenes alder og fordi de har en lavere funktionalitet end på sammenlignelige strækninger (ingen såkaldt togkontrol og sikringsanlæg).

Strækningen er også valgt som den første strækning i Østdanmark, fordi strækningen i dag har ældre computerstyrede sikringsanlæg, som er meget svære at levetidsforlænge.