GSM-R - Det nye togradiosystem

BANEDANMARK ER I FULD GANG MED AT UDSKIFTE DET NEDSLIDTE TOGRADIOSYSTEM MED ET SYSTEM BASERET PÅ DEN EUROPÆISKE STANDARD GSM-R (GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS - RAILWAY).

GSM-R er et radiosystem for tale- og datakommunikation mellem lokomotivførere, rangerfolk, trafikledere samt signalsystemet. Desuden muliggør GSM-R kommunikation mellem fjernstyringscentralen, det øvrige personale i toget og passagerer via højtalerudkald. Alle tog bliver således udstyret med en digital radio, der anvender GSM-R teknologien. Det nye radioanlæg erstatter et ældre analogt anlæg, og vil driftsmæssigt være mere stabilt. En højere oppetid er afgørende af hensyn til overførsel af kørselstilladelser til de ETCS-computere, som kontrollerer togene. Den høje oppetid sikres bl.a. ved, at alt centralt teknisk udstyr er dubleret.

Der er allerede etableret 330 såkaldte GSM-R sites langs hele jernbanen i Danmark. Et site er et område, hvor der er opstillet en radiomast og tilhørende sender og modtagerudstyr. 


GSM-R mast