Banedanmark tester nyt signalsystem på S-banen i weekenden

BANEDANMARK TESTER NYT SIGNALSYSTEM PÅ S-BANEN PÅ STRÆKNINGERNE HILLERØD - SVANEMØLLEN OG RYPARKEN - KLAMPENBORG DEN 2.-3. MARTS. DER INDSÆTTES TOGBUSSER FRA LØRDAG TIL OM MED SØNDAG.  

I weekenden skal Banedanmark teste det nye digitale signalsystem CBTC på S-banen på strækningerne Hillerød – Svanemøllen og Ryparken – Klampenborg. Derfor lukkes strækningerne, og der indsættes togbusser fra lørdag d. 2. marts til og med søndag d. 3. marts. Rejseplanen.dk er opdateret med ændringerne.

Strækningerne Jægersborg – Svanemøllen og Ryparken – Klampenborg er de næste strækninger, hvor systemet udrulles efter signalsystemet i 2016 blev sat i drift på den første strækning mellem Jægersborg og Hillerød. Før det nye system kan godkendes og tages i brug, skal det testes grundigt. Da det er ét samlet signalsystem som testes, er det nødvendigt at medtage Nordbanen mellem Jægersborg og Hillerød i weekendens tests. Der vil dog stadig køre lokaltog fra Hillerød Station.

Arbejdet er lagt i weekenden af hensyn til pendlertrafikken. 

Næste weekendtest i 2019

Weekendspærringen er den anden af tre. Den næste spærring finder sted til maj. De konkrete datoer vil blive meldt ud, når planen ligger endeligt fast. De nye strækninger forventes taget i brug i maj 2019.

Togbusser erstatter S-tog

S-togene erstattes af togbusser mellem på strækningen Hillerød – Svanemøllen og Ryparken – Klampenborg fra lørdag morgen til og med søndag nat. Linjerne A, B, C og F påvirkes. Tjek hvordan de påvirkes, og hvad det betyder for dig på Rejseplanen.dk, der er opdateret med ændringerne.

Nyt signalsystem på S-banen

Signalsystemet CBTC er en forkortelse for Communication Based Train Control. Systemet er baseret på den nyeste generation af signalsystemer til bybaner og anvendes i flere andre storbyer såsom New York, Paris og London. CBTC-signalsystemet er altså kendt og afprøvet teknologi, men det skal tilpasses danske forhold. De næste år udskifter vi alle signaler på S-banen. Det gør vi for at mindske antallet af signalfejl og forsinkelser.

Med det nye signalsystem kan farten på S-banen hæves fra 100 til 120 km/t på nogle strækninger, og togene kan køre ned til 1,5 minutter efter hinanden uden at gå på kompromis med sikkerheden – i dag er afstanden 2,5 minutter. Det betyder, at forsinkelser lettere kan indhentes, at der kan køre flere tog, og at punktligheden kan hæves.

CBTC-signalsystemet har været i brug på strækningen Jægersborg-Hillerød siden 2016.

Læs mere om signalsystemet på S-banen på Banedanmarks hjemmeside.