Ny station Laurbjerg

I efteråret 2018 blev det besluttet at genåbne Laurbjerg Station. Stationen blev lukket i 1982 og ligger ca. fire kilometer syd for Langå. Den nye station vil blive placeret umiddelbart nordvest for Sønderalle og med adgang til to nye sideperroner via stiforbindelser fra den oprindelige perrontunnel, som er en del af Sønderalle i dag. Der bygges 90 meter lange sideperroner med en perronbredde på 2,5 meter.

Det forventes, at stationen genåbner ved køreplanskiftet i december 2021. Den vil blive betjent af regionaltog/lokaltog på strækningen.

Visualisering Laurbjerg Station 
Oversigtskort over Laurbjerg og omegn