Om projektet

Banedanmark udfører i 2018 sporombygning mellem Langå og Hobro, da de eksisterende spor og sporskifter er nedslidte. Formålet med sporombygningen er at undgå eller fjerne fejl og mangler, der kan påvirke togtrafikken. Ombygningen betyder samtidig, at udgifterne til fremtidig vedligehold vil blive lavere.

Vi ombygger den ca. 45 kilometer lange frie strækning mellem Langå og Hobro. Samtidig ombygger vi følgende stationer:

 • Stevnstrup (teknisk station)
 • Randers
 • Fårup (teknisk station)
 • Hobro

I forbindelse med ombygningen skal vi:

 • Udskifte ca. 77 km skinner
 • Udskifte sveller på ca. 72 km
 • Udskifte 26  og nedlægge 31 sporskifter
 • Udskifte og rense ca. 91 km ballast - det vil sige bunden under sporet 
 • Ombygge tre overkørsler
 • Etablere ny sporskiftevarme på samtlige sporskifter
 • Ombygge Randers Station
 • Lave afvandingsarbejder
 • Udføre vedligeholdelsesarbejder på broer på strækningen og perrontunnelen i Randers
 • Udføre perronarbejder på Hobro Station og Randers Station