Arbejdspladser

Henover sommeren 2019 anvender vi arbejdspladser ved Herlev, Ballerup og Frederikssund stationer i forbindelse med sporarbejdet mellem Valby og Frederikssund. Vi bruger pladserne til at opbevare og omlæsse byggematerialer som jord, skærver og paller med kabelrender. Aften og nat i hverdagene kører vi til og fra pladserne med skinnekørende maskiner. Om dagen kører vi materialer til og fra arbejdspladsen med lastbiler.

Ved Herlev station
Hverdage:
19. maj-12. juli - vi bruger pladsen i døgndrift på hverdage
Weekender:
28. juni kl. 20.30 -1. juli kl. 04.30 - nyt sporskifte ved Vanløse Station
5. juli kl. 20.30 - 8. juli kl. 04.30 - broforstærkning på Peter Bangsvej

Ved Ballerup Station
Hverdage:
30. juni-26. juli - vi bruger pladsen i døgndrift på hverdage
Weekend:
21. juni kl. 20.30 - 24. juni kl. 04.30 - nye sveller mellem Måløv og Kildedal

Ved Frederikssund Station
Hverdage:
15. juli-23. august - vi bruger pladsen i døgndrift på hverdage
Weekend:
16. juni kl. 00.30-17. juni kl. 04.30 - ny transversal (spor) ved Ølstykke Station