Om Valby-Frederikssund

fra maj 2019 til februar 2020 udfører vi restarbejder mellem Valby og Frederikssund Banedanmark er i gang med at udføre de arbejder på S-banen mellem Valby og Frederikssund, som ikke blev færdige i forbindelse med sporfornyelsen sidste år. Arbejdet har et langt mindre omfang end sporfornyelsen sidste år.

Hvor og hvornår arbejder vi?

Vi arbejder fra maj 2019 til udgangen af februar 2020. Arbejdet foregår primært på hverdage i aften -og natspærringer fra kl. 20.30-04.30. 

Støj fra arbejdet

Arbejdet kan desværre være støjende for dig som nabo, når vi arbejder tæt på din bolig. Arbejdet bevæger sig dog typisk hurtigt videre.

Togtrafikken mens vi arbejder

Der kører tog, mens vi arbejder, men der kan være forlænget rejsetid i aftentimerne.
Tjek www.rejseplanen.dk, inden du tager afsted.

Det skal vi lave

Vi skifter sveller, supplerer skærver, fjerner jord, grus og skærver, opsætter kabelrender, laver afvanding og mindre sporarbejder. Vi anvender skinnekørende gravemaskiner, vogne til materialer og lokomotiv. Der kan i hele perioden være transport af maskiner på hele strækningen mellem Valby og Frederikssund.