Tidsplan for arbejdet

Banedanmark fornyede henover sommeren 2018 S-banen mellem Valby og Frederikssund. Fra maj 2019 til februar 2020 udfører vi de arbejder, som vi ikke blev færdige med i 2018. Arbejdet har et langt mindre omfang end sporfornyelsen sidste sommer. Der kører tog, mens vi arbejder, men der vil i perioder være reduceret drift på strækningen.

Vi arbejder fra maj 2019 til slut februar 2020. Arbejdet foregår primært på hverdage i aften- og natspærringer. Vi udfører nogle af de større arbejder i weekendspærringer.

Vi skifter sveller, opfylder med skærver, fjerner jord, grus og skærver, opsætter kabelrender, laver afvanding og mindre sporarbejder. Vi anvender skinnekørende gravemaskiner, vogne til materialer og lokomotiv. Der kan i hele perioden være transport af maskiner på hele strækningen.

Her kan du se, hvornår vi udfører de større arbejder i weekender:
16.-17. juni kl. 00.30-04.30 - ny transversal (spor) ved Ølstykke Station
21.-24. juni kl. 20.30-04.30 - nye sveller mellem Måløv og Kildedal
28. juni-1. juli kl. 20.30-04.30 - nyt sporskifte ved Vanløse Station
5.-7. juli l. 20.30-04.30 - broforstærkning på Peter Bangsvej Station

Arbejdet i weekenderne er støjende. Vi skærer og svejser skinner og arbejder med lokomotiv og meget store maskiner, der justerer spor, fordeler ballast med mere.