Banedanmark fornyer sporet mellem Valby og Svanemøllen

Nu går Banedanmark i gang med at forny S-banen mellem Valby og Svanemøllen. Arbejdet er en del af Banedanmarks løbende indsats for at vedligeholde jernbanen, så vi sikrer en høj punktlighed.

Mere end 200.000 passagerer kører hver dag med toget på strækningen, som er den mest befærdede del af S-banen. Det slider på skinnerne, som nu trænger til at blive vedligeholdt. Den første del af arbejdet udfører vi i påsken fra 12. april - 17. april, hvor S-banen er spærret for togdrift.

Arbejdet vil i perioder være støjende for dig som nabo.

Fornyelsesarbejdet bliver udført i fem perioder mellem 12. april og 30. september.

De fem perioder:
12. - 17. april:  Østerport - København H
11. maj - 18. juni: København H - Valby (højre spor)
30. juni - 16. juli: Østerport - Svanemøllen
17. juli - 16. august: København H - Valby (venstre spor)
28. april - 28. maj og
28. august - 30. september: Opstillingsspor ved Ingerslevsgade

Vi skal:
- Fjerne gamle sveller og skinner
- Lægge nye sveller og skinner
- Rense gamle og supplere med nye skærver
- Forbedre afvandingsforholdene
- Forbedre tunnel og perroner

Påsken 2017
I påsken mellem 12. og 17. april arbejder vi på S-banen mellem København H og Østerport. Vi arbejder i døgndrift med vedligeholdelse af sporet. Mens vi arbejder, kører der ikke S-tog på strækningen.

Påskens arbejder foregår i Boulevardtunnelen, som ligger mellem Vesterport og Østerport Stationer og på Vesterport Station.

Vi er allerede nu gået i gang med i at lægge de nye skinner ud langs sporet, så de er klar, til arbejdet finder sted. Arbejdet med at fjerne det gamle spor kan være støjende, da vi skal skære de gamle skinner op og omlaste nye og gamle materialer.

Arbejdet omkring Vesterport vil kunne høres af de nærmeste naboer, mens arbejdet i Boulevardtunnelen ikke vil genere naboerne, da langt det meste af arbejdet foregår inde i tunnelen.

Vi arbejder i døgndrift for at minimere længden af spærringen for togdrift på strækningen. Når påskens arbejder er udført, kan der fortsat være aktiviteter på banen i form af afsluttende arbejder i en periode.

Trafikken
Når der er spærret på S-banen mellem Østerport og København H, kan du tage regionaltoget eller en af togbusserne, som kører i pendulfart på strækningen.