Vi renoverer Vejle Station

En omfattende fornyelse af Vejle Station sættes i gang hen over sommeren med opstart den 19. juni og 8 uger frem. Sporfornyelsen er omfattende, men er planlagt således, at der i hele perioden vil blive afviklet trafik fra stationen. Dog vil enkelte spor og perroner blive afspærret løbende under selve arbejdet.

Nye skinner, skærver og dræn
Sporombygningsprojektet omfatter hele Vejle Station, som er beliggende på den dobbeltsporede hovedstrækning mellem Sjælland og Jylland. Arbejdet omfatter både spor- og jordarbejder, hvor der etableres nye skinner, sveller, skærver og sporskiftere. Desuden laves der perronarbejde og etableres nyt dræn og afvanding, så vandet kan løb væk fra skinnerne. En eksisterende støttemur nedbrydes og erstattes af en ny støttemur inde på selve stationsområdet mellem perron 10 og 11.

Renovering af perrontunnel og to broer
Ud over selve sporfornyelsen bliver den eksisterende perrontunnel også renoveret og broerne ved Gammelhavn og Havnegade tæt på stationen fornyes og der laves omisolering og drænarbejde.

Etablering af depot- og byggepladser
I forbindelse med arbejdet etableres tre depot- og byggepladser, som er beliggende ved Vejle Havn ved Pakhusgade/Sjællandsgade (maj-september), DSB´s arealer ved den gamle Godsbygning (juni-september) og
P-arealet bag Vejle Centralanlæg (25. juni-20. juni).

Natarbejde og støj i perioder
Vores entreprenør arbejder alle ugens dage og i enkelte perioder også om natten. Det gør vi for at genere togtrafikken mindst muligt og fordi vi skal arbejde direkte i sporet. Der kan være støj, støv og andre gener i forbindelse med arbejdet, det beklager vi – og prøver at tage hensyn, så vidt det er muligt. Der vil også være øget tung transport med materiel til og fra vores byggepladser.