Tidsplan

2019:

August – oktober

- Rydning og etablering af arbejdsveje samt skurby og byggepladsfaciliteter
- Etablering af mastefundamenter og master til kørestrøm- Kørestrømsledninger overflyttes til de nye master  
- Gamle master, ophæng og fundamenter fjernes


Oktober – december:

- Sikringsarbejder
- Kabelarbejder
- Etablering af fundamenter til perroner
- Perronelementer monteres
- Drænarbejder langs sporet
- Opsætning af midlertidig afskærmning mellem banen og den nye station

 

2020:

Januar – marts:

- Terrænregulering  
- Kabelføring
- Opsætning og tilslutning af aptering på stationen  

Marts - maj:

- Etablering af fundamenter, søjler og trapper til gangbro over banen 
- Gangbro, elevatortårne og trapper hejses på plads 
- Etablering af belysning på gangbro
- Montage af elevatorer
- Diverse afsluttende arbejder

Indvielsen af den nye station forventes at ske i sommeren 2020. Vi melder den nøjagtige dato ud, når vi nærmer os åbningen.