Faste hegn langs banen

Banedanmark har ikke fælleshegn med naboerne. Banedanmark og naboerne må sætte egne hegn, hvis der er behov for afskærmning.

Banedanmark afgør selv, hvor vi vil have hegn, og hvilken type det i givet fald skal være. Banedanmark hegner ikke ud for private ejendomme og arealer, som ikke er åbne for offentligheden.

Som nabo til jernbanen må du selv sørge for hegn, så dine børn og husdyr ikke forvilder sig ud på banens arealer, hvor der ikke er offentlig adgang. Vær opmærksom på, at de gamle banehegn ofte ikke står i skel men lidt inde på banens areal. Dit eget hegn skal stå på din egen side af skel. Hvis du er nabo til en bane med kørestrøm, og dit hegn skal stå mindre end 5 m fra nærmeste spormidte, gælder der særlige regler for metalhegn. Kontakt i så fald Banedanmark.

Du kan læse mere om, hvor Banedanmark sætter hegn, hvilke typer hegn der anvendes og retsgrundlaget, i Banedanmarks hegnspolitik.