Pris på kørestrøm

Prisen på el til kørestrøm (fjernbanen) er baseret på MWh-prisen på spotmarkedet. Gennemsnitsprisen offentliggøres ca. 2 måneder efter, at forbruget har fundet sted.

Prisen er påvirket af mængde, forbrugssted samt den aktuelle købspris på forbrugstidspunktet. Der er forskel på elprisen i Øst- og Vestdanmark.

De jernbanevirksomheder, der har installeret forbrugsmålere i trækkraftenhederne, bliver afregnet med den aktuelle elpris ud fra tid og sted for målingen (via Erex).

Øvrige jernbanevirksomheder (uden målere) afregnes med gennemsnitsprisen. Gennemsnitsprisen udregnes på basis af elafregninger modtaget af Banedanmark.

I begge afregningseksempler indgår bidrag til egen administration og vedligeholdelse på tredjemands ejendom. Endelig opgørelse af administration og vedligeholdelse finder sted i forbindelse med årsafregningen.

 Gennemsnitsprisen 1. januar - 31. december 2020
(DKK/MWh, ekskl. moms)
 Pris 2020  Pris 2019
 - Pris på el 219,83 308,46
 - Transport, PSO, bal.gebyr, adm. og vedligeholdelse 274,72 171,53
 - Energiafgifter 892,00 884,00

Afregningen foregår aconto, månedsvis bagud og afsluttes med en årsopgørelse i første kvartal i det efterfølgende år. Der tages forbehold for ændringer i prisen for vedligehold. Elafgifterne er de til enhver tid gældende energiafgifter.

Du skal være velkommen til at kontakte os for yderligere information.