TC 2023-16

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt Trafikcirkulære 2023-16, gældende på strækninger under regelsættet SR, ORS og ORF, og med gyldighed fra den 01.06.2023 - 31.05.2024. 

TC 2023-16 omhandler:
Forbikørsel af endepunkt uden tilladelse. Håndtering registrering og behandling

Se TC 2023-16

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed