TC 2022-30

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2022-30 gældende på strækninger under regelsættet ORS og med gyldighed fra den 01.11.2022 - 15.04.2023.

TC 2022-30 omhandler:
S-banen - vinterforanstaltninger

Se TC 2022-30

 

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk