TC 2023-20

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2023-20 gældende på strækninger under regelsættet ORS og med gyldighed fra den 11.06.2023 - 09.08.2023.

TC 2023-20 omhandler:
Håndtering af særlig kørestrømsafbrydelse

Se TC 2023-20

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk