TC 2023-21

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2023-21 gældende på strækninger under regelsættet ORS og med gyldighed fra den 02.06.2023 - 05.06.2023.

TC 2023-11 omhandler:

Håndtering af særlig kørestrømsafbrydelse

Se TC 2023-21

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk