TC 2024-11

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære TC 2024-11, gældende på strækninger under regelsættet ORS og med gyldighed fra den 09.03.2024 - 27.04.2024.

TC 2024-11 omhandler: 

Håndtering af særlig kørestrømsafbrydelse

Se TC 2024-11

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia

www.banedanmark.dk