C. Trafikcirkulærer ORS 03.06.2019

Trafikale Regler har opdateret listen med gyldige Trafikcirkulærer ORS.

 TC 21-2019: Klampenborg, overvåget prøvedrift af sporskiftedrev for sporskifte 24, er rettet.

Se opdateret liste

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen 
Trafikal regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481
tbjo@bane.dk
www.banedanmark.dk