SR-information nr. 1 februar 2021

Trafikale Regler udsender hermed en ny SR-information omhandlende kørsel med ETCS og DK-STM

 

Se SR-informationen her

 

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen 

Trafikal regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481