Oversigt uge 46/2018

Trafikale Regler har opdateret listen med sidst udsendte rettelsesblade og Supplerende Sikkerhedsbestemmelser (SSB) gældende for uge 46/2018.

Se opdateret liste

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ sagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk