SSB 2023-103 SR

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender SSB 2023-103 SR gældende fra den 25. marts til den 31. december 2023.

SSB 2023-103 SR omhandler: 
TIB 6, København H - Vigerslev-Ringsted.
Ibrugtagning af ERTMS/ETCS.
Afledte ændringer i SR

Se SSB  2023-103 SR

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V
trafikaleregler@bane.dk

T: +45 8234 0000