K. SR SSB 101-2020

Trafikale Regler udsender ny SR SSB 101-2020 gældende fra 24.02.2020 til 08.03.2020.

SR SSB 101-2020 omhandler: TIB 34, Snedsted-Thisted. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR.

 

 

Se SR SSB 101-2020

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ teknisk tegner

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk