F. SR SSB 107-2020

Trafikale Regler udsender ny SR SSB 107-2020 gældende fra 01.02.2020 til 31.10.2020.

SR SSB 107-2020 omhandler: TIB 1, Storebæltsforbindelsen. Restriktioner ved tværvind.

Bemærk: SR SSB 107-2020 er en uændret forlængelse af SR SSB 106-2019.

 

Se SR SSB 107-2020

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ teknisk tegner

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk