D. SR SSB 130-2019

Trafikale Regler udsender ny SR SSB 130-2019 gældende fra 13.12.2019 til 30.04.2020.

SR SSB 130-2019 omhandler: TIB 4, Roskilde-Køge. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR.

 

Se SR SSB 130-2019

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ teknisk tegner

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk