I. SR SSB 131-2019

Trafikale Regler udsender ny SR SSB 131-2019 gældende fra 07.11.2019 til 01.03.2020.

SR SSB 131-2019 omhandler: SR § 52 punkt 6.2.1.1. Signalgivning til spor, hvor hastigheden ændres.

Se SR SSB 131-2019

 

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen 
Trafikal regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481
tbjo@bane.dk
www.banedanmark.dk