SSB 2023-111 SR

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender SSB 2023-111 SR gældende fra den 27.05.2023 til den 02.06.2023

SSB 2023-111 SR omhandler: 

TIB 31, Esbjerg-Skjern. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR

Se SSB  2023-111 SR

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V
trafikaleregler@bane.dk

T: +45 8234 0000