SSB 2023-114 SR

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender SSB 2023-114 SR gældende fra den 17.06.2023 til den 31.12.2023

SSB 2023-114 SR omhandler: 
TIB 31 Esbjerg-(Holstebro). Ibrugtagning af ERTMS-ETCS. Afledte ændringer i SR (002)

Se SSB  2023-114 SR

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V
trafikaleregler@bane.dk

T: +45 8234 0000