G. SSB 21 /2018

Trafikale regler udsender ny Supplerende Sikkerhedsbestemmelse (SSB) 21/2018 gældende fra 06.10.2018 til 31.01.2019.

SSB 21/2018 omhandler: TIB 25. Ibrugtagning af ERTMS. Afledte ændringer i SR, SIN m.v.

Se SSB 21/2018

 

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ sagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale regler
Banegårdsvej 1
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk