B. Rettelse TIB-S 04.07.2019

Trafikale Regler udsender rettelse til TIB-S gældende fra 04.07.2019.

Rettelsen omhander indtegning af sporskiftegrupper på str. 6, samt flytning af U-signal I Lunderskov på str. 26 og 29 således, at tegningerne stemmer overens med de faktiske forhold.

 

 

Se selve rettelsen samt opdateret TIB-S

 

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen 
Trafikal regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481
tbjo@bane.dk
www.banedanmark.dk