I. TC 15-2022

Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 21.03.2022 - 31.03.2023.
TC 15-2022 omhandler: Fjernbanen: retningslinjer for rustkørsel.

Se TC 15-2022

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk