TC 2021-39

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2021-39 gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 01.12.2021 - 27.11.2022.

TC 2021-39 omhandler:
Øresundsbanen, landanlæg. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen.

Se TC 2021-39

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

 

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk