TC 2022-20

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2022-20 gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 15.08.2022 - 31.12.2022.

TC 2022-20 omhandler:
Fjern. Kortvarige sporspærringer.

Se TC 2022-20

 

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk