TC 2022-27

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2022-27 gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed 30.09.2022 - 31.03.2023.

TC 2022-27 omhandler: 
Skærpet opmærksomhed ved kraftig nedbør

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

 

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk