V. TC 24-2022

Trafikale Regler udsender nyt trafikcirkulære gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 01.07.2022 - 03.07.2022.

TC 24-2022 omhandler TIB24 Svendborg-Stenstrup: Kørsel med arbejdstog

 

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk