A. TC 36-2021

Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 01.11.2021 - 30.10.2022.
TC 36-2021 omhandler: Hjul- og aksellastdetektorer. Håndtering af alarmer.

Se TC 36-2021

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

 

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk