C. TC 38-2021

Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 08.12.2021 - 07.12.2022.
TC 38-2021 omhandler: Kørsel uden kompatibelt togkontrolanlæg på infrastruktur med togkontrolanlæg (Trafikstyrelsens BJ 5-1-2017).

Se TC 38-2021

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

 

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk