Opdatering: ”KRAV TIL TEKNISK DOKUMENTATION I BANEDANMARK

Primo januar 2023, er der foretaget en opdatering af dokumentet ”KRAV TIL TEKNISK DOKUMENTATION I BANEDANMARK”: 

https://www.bane.dk/-/media/Bane/Leverandoer/Teknisk-dokumentation/Teknisk-dokumentation/Kravdokument/Krav-til-teknisk-dokumentation-i-Banedanmark-16_01_2023.pdf

Opdateringen skyldes primært, at en række af de ISO-standarder, der henvises til i dokumentet, er udgået.  Disse er i stedet blevet slået sammen i færre, bredere standarder. 

Ved samme lejlighed, er der foretaget enkelte opdateringer og præciseringer på andre, udvalgte områder i dokumentet.
Alle ændringer vil fremgå af revisionshistorikken, som findes bagest i dokumentet.
        
Vi skal beklage den forsinkede udsendelse af meddelelsen herom, hvilket skyldes en generel fejl vedr. udsendelse af nyhedsbreve hos Banedanmark, opstået ved en serverflytning i forbindelse med et leverandørskifte.