Kørestrømsanlæg. Drifts- og beskyttelsesjording på Fjernbanen

ID: BN2-83-2

BN2-83-2  27 sider  (April 2007)

Formålet med denne Banenorm er at tydeliggøre nogle af de gældende regler og praksis med hensyn til driftsjording og beskyttelsesjording på Fjernbanens elektrificerede strækninger jf. angivelser i [FKI]. Regler og praksis beskrevet i [FKI] og andre normer er ikke gengivet i nærværende Banenorm. De er dog i visse tilfælde medtaget i form af henvisninger.

Banenormen er i så stor udstrækning som muligt baseret på referencerne [2] - [5], men erstatter ingen krav og regler i [Stærkstrømsbekendtgørelsen], [DS/EN 50122-1] samt [FKI].

Vedrørende specifik udførelse og udformning af beskyttelsesforanstaltninger for stærkstrøms-, telekommunikations- og andre elektriske installationer mod faren fra energiforsyningssystemer til elektriske baner, henvises til bestemmelser i DS/EN 50122-1 og Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Banenormen er udarbejdet i henhold til [Banenorm BN2-1 "Struktur, udseende og udvikling af Banenormer", Banedanmark], hvor normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er defineret.