Fjernbane Vest, faktaindsamling ved uheld og sikkerhedsmæssige hændelser

ID: TM 86

Denne tekniske meddelelse skal anvendes for det nye signalsystem på strækningen Lindholm – Frederikshavn.

Meddelelsen skal supplere de tilsvarende bestemmelser i BN1-184-1, indtil Banenormen er opdateret i forhold til de nye signalsystemer på S-banen og fjernbanen.

Denne teknisk meddelelse skal sikre, at der tages de nødvendige forholdsregler ved uheld, bl.a. med henblik på opklaring af årsagen ved uheld og andre sikkerhedsmæssige hændelser, når der tilkaldes teknisk assistance.

Denne tekniske meddelelse skal anvendes af personer, der for Banedanmark tilkaldes til skadestedet med henblik på at undersøge anlægget.