Uddannelse af lokomotivførere

Lokomotivførerlicens og -certifikat

En lokomotivfører skal være i besiddelse af en lokomotivførerlicens og et lokomotivførercertifikat for at må føre en trækkraftenhed. Lokomotivførerlicensen er et bevis for, at personen opfylder de generelle gældende kompetence-, vandels- og helbredskrav, der stilles til en lokomotivfører jf. Lokomotivførerbekendtgørelsen. Lokomotivførercertifikatet specificerer, hvilke trækkraftenheder lokomotivføreren må føre, på hvilken infrastruktur samt på hvilken måde. 

Du kan læse mere om udstedelse af lokomotivførerlicens og -certifikat, ansvar, suspension af lokomotivførercertifikat i:

Grunduddannelse af lokomotivførere

Banedanmark udbyder grunduddannelsen af lokomotivførere, som efter gennemførsel giver en lokomotivførerlicens og et lokomotivførercertifikat i kategori A (adgang til at føre trækkraftenheder ved arbejdskørsel, rangering eller begge dele).

For praktiske informationer og forudsætninger for deltagelse på grunduddannelsen se: Kurser og uddannelser.

Du kan læse mere om Efteruddannelse (EUSR), Prøver og opfølgning på kompetence her:

Uddannelse i infrastrukturkendskab

Erhvervelse af infrastruktur- og litrakendskab sker gennem kombineret teoretisk og praktisk undervisning. Læs mere om erhvervelse af infrastrukturkendskab, opretholdelse af rutine og prøver:

Uddannelse i litrakendskab

Erhvervelse af infrastruktur- og litrakendskab sker gennem kombineret teoretisk og praktisk undervisning. Materielejerne udarbejder litrauddannelserne, som godkendes af Banedanmark. Herefter afholder materielejerne litrauddannelserne, og Banedanmark fungerer som censor ved prøverne. Læs mere om godkendelse af litrauddannelse, erhvervelse af litrakendskab, opretholdelse af rutine, ansvar og prøver:

Branchenormer og retningslinjer

Filnavn Download
Branchenormer for licens- og certifikatuddannelser
Banedanmark virksomhedstillæg til Branchenormer for licens- og certifikatuddannelser
Lokomotivfører - Efteruddannelse (EUSR) - Prøver og opfølgning på kompetence
Retningslinjer for certificering af lokomotivførere
Retningslinjer for erhvervelse samt vedligehold af infrastrukturkendskab - Januar 2017
Retningslinjer for godkendelse af litrauddannelse - September 2017
Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer - April 2017

Blanketter

Filnavn Download
Ansøgningsskema for ændringer til lokomotivførercertifikat - Danske
Ansøgningsskema for udstedelse af lokomotivførercertifikat - Udenlandske
Blanket - Indstilling til prøve i infrastrukturkendskab