Firbenede naturplejere får dobbelt så stort naturområde ved Rødbyhavn

På Banedanmarks nedlagte godsbaneterræn ved Rødbyhavn passer geder og æsler året rundt naturen til gavn for sjældne planter og dyrearter. Nu får dyrene næsten dobbelt så meget plads at boltre sig på, men alle andre er også velkomne til at besøge området.

Blandt skinner og skærver laver 20 geder og tre æsler naturpleje på Banedanmarks gamle baneterræn ved Rødbyhavn. Ved at æde buske og træer er dyrene med til at pleje naturen på en skånsom måde, og nu får de firbenede hjælpere endnu mere grønt at gnaske sig mætte i.

Nu udvides området nemlig fra 14 til 24 hektar.

Hjælp fra Rødbyhavns skolebørn

Til at indvie det nye område har Banedanmark fået hjælp af to skoleklasser fra Rødby Skole. Sammen med Banedanmarks naturfolk skal eleverne være med til at fjerne det eksisterende dyrehegn og lukke dyrene ind på det nye naturareal ved siden af.

Det glæder transportminister Thomas Danielsen, at der nu kommer et endnu større område til gavn for både dyr, natur og mennesker. 

”Det er vigtigt, at vi indtænker naturpleje og biodiversitet på de mange områder, som staten på den ene eller anden måde råder over. Det nedlagte godsbaneterræn ved Rødbyhavn har vist sig at være et helt oplagt naturområde, der allerede har kunnet tiltrække mange forskellige insekter og dyre- og plantearter. Det er derfor også en virkelig god nyhed, at området nu næsten fordobles til glæde for de mange naturelskere, der kan lide at følge naturens liv helt tæt på,” siger han. 

 

Win-win-situation

Det er Banedanmarks ansvar at passe og pleje naturen på det nedlagte baneterræn. Og ved at lade geder og æsler holde træer og buske nede, har det skabt en gunstig situation for både mennesker og dyr. Det fortæller Banedanmarks landskabsingeniør Sebastian Klint Grønbæk, der har været med til at sætte dyrene ind på det eksisterende område i 2018. 

"Det er fantastisk, at der kommer et nyt, stort område, som dyrene kan lave endnu mere naturpleje på. Når dyrene går og nipper til skovfyr, havtorn og græs, så sikrer de en natur, der fremmer forekomsten af Rødbyhavns sjældne planter og insekter - såsom Blåvinget steppegræshoppe og Natlyssværmer. Det har givet rigtig gode effekter på det eksisterende areal, at dyrene holder væksten nede. Vi ser mere diversitet, så det håber jeg, vi får meget mere af," siger han. 

Besøg området året rundt

Holder du sommerferien på Lolland, bor du i området eller kommer du bare lige forbi, så gå på opdagelse og klap dyrene ved det nedlagte baneterræn ved Rødby.

"Dyrene er både nysgerrige og kælne, og så er der gode muligheder for at finde sjældne planter og dyr på banearealet. Sidste år fandt vi en helt ny art af Snudebille, så jeg håber, vi kan finde flere særlige dyr, når vi om lidt åbner ind til det nye område," siger Sebastian Klint Grønbæk.

På indvielsesdagen skal skoleklasserne med på jagt med insektglas blandt de gamle skærver og skinner for at finde vild banenatur.

FAKTA:

 

InfraNatur
Projektet ved Rødbyhavn er en del af InfraNatur-projektet, der er et samarbejde mellem Banedanmark og Miljøstyrelsen. Syv forskellige banearealer er med i projektet, hvis formål er at fremme den særegne og artsrige natur på de danske baneterræner samtidig med, at de skal give mulighed for, at vi kan blive klogere på naturen. Tre af de syv områder er offentligt tilgængelige.

Projektet Rødby Færge Station

  • Det nye område indvies onsdag den 7. juni klokken 11.00.

  • I 2018 blev 10 geder sat ud for at holde bl.a. Havtorn og Skovfyr i skak, så de særlige arter fortsat kan vokse på det gamle rangerareal i Rødbyhavn - siden er yderligere 10 kommet til. Herudover har tre æsler sluttet sig til flokken, og nu kommer der yderligere fire geder.

  • Arealet er ejet af Banedanmark og DSB og blev før i tiden brugt til at transportere mennesker og gods til resten af Europa. Siden togdriften stoppede i 2001, har naturen fået lov at vokse vildt.

  • Det knastørre miljø af grus, skærver, sveller og skinner skaber gunstige forhold for planter, der ikke kræver meget vand, og insekter, der godt kan lide varme.

  • Rødbyhavn Rangerterræn er blevet hjemsted for sjældne insekter som Blåvinget steppegræshoppe, Natlyssværmer, Snudebillen Echinodera hypocrita og Hjerteplettet blomsterbuk.

  • Projektet ved Rødby Færge Station er blevet til i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Femern A/S, DSB, Lolland Kommune og Banedanmark.