Jernbanen på tværs af landet skal i bedre form

I DE KOMMENDE MÅNEDER FORNYER OG HASTIGHEDSOPGRADERER BANEDANMARK SPORENE FLERE STEDER PÅ DEN TRAVLE STRÆKNING MELLEM LANDSDELENE. SPORENE UDGØR FUNDAMENTET FOR FREMTIDENS JERNBANE, SOM BLIVER BÅDE HURTIGERE, GRØNNERE OG MERE KLIMAVENLIG.

 

I disse år får jernbanen en historisk stor opgradering: Strækninger elektrificeres, og der udrulles nyt digitalt signalsystem på hele fjernbanen. Som et vigtigt led i denne opgradering fornyer Banedanmark sporene flere steder på jernbanen. 

Projektdirektør i Banedanmark, Kristian Fevejle Andersen siger: 

”Sporfornyelserne er en nødvendig del af arbejdet med at bygge fremtidens jernbane. Sporet er fundamentet under det hele, og det skal være i bedre form for at sikre effektiv togdrift på kort sigt, og at togpassagererne på længere sigt får fuldt udbytte af fremtidens eltog og det nye digitale signalsystem. Arbejdet er derfor en helt nødvendig indsats, for at togpassagererne opnår mere komfort og stabil drift mange år frem.” 

Nye skinner, sporskifter og sveller

Arbejdet består blandt andet i at udskifte de nedslidte skinner, sporskifter og sveller forskellige steder på jernbanen, ligesom konstruktionen under sporet og afvandingssystemerne nogle steder skal renoveres. Nogle steder forberedes strækningen til højere hastigheder, så det bliver muligt for togene at køre hurtigere i fremtiden. 

Når arbejdet er færdigt, vil det resultere i færre fejl i både spor og sporskifter og dermed større driftssikkerhed på jernbanen. 

Samtidig betyder sporfornyelsesarbejderne, at jernbanen er klar til fremtiden, hvor de nye eltog kan køre hurtigere, tættere og smartere til gavn for kunderne.

Togbusser indsættes i helligdagsferier og sommerferien

Banedanmark planlægger arbejde i sporet, så det påvirker togpassagererne så lidt som muligt. Derfor er perioderne, hvor sporet totalspærres lagt i forårets helligdagsferier og i sommerferien. I den resterende tid arbejdes der i ét spor ad gangen, så en reduceret togdrift kan opretholdes imens. 

”Hovedstrækningen mellem landsdelene er vigtig for pendlere og rejsende rundt om i landet. Vi er klar over, at vi kommer til at forstyrre mange passagerer med sporarbejdet, men vi gør alt, hvad vi kan for at påvirke trafikken så lidt som muligt. Flere steder på strækningen skal vi fjerne hele sporet og lægge et nyt, og det kan vi ikke gøre uden at påvirke togtrafikken,” siger projektdirektør Kristian Fevejle Andersen. 

Hos DSB gør informationschef Tony Bispeskov også opmærksom på, at køreplanerne for togene på hovedstrækningen mellem landsdelene ændrer sig undervejs: 

”For kunderne er det særligt vigtig at være opmærksomme på, at køreplanerne ændrer sig løbende og i takt med færdiggørelsen af Banedanmarks sporfornyelse. Jeg opfordrer derfor kunderne til at benytte Rejseplanen, der er opdateret med ændringerne,” siger Tony Bispeskov. 

Der kan findes mere information om, hvordan fornyelsen af sporene påvirker togtrafikken på dsb.dk/sporfornyelse. 

Læs mere information om arbejdet med at forny sporerne på Banedanmarks hjemmeside: 

Sporfornyelser | Banedanmark

seneste nyt fra banedanmark